top of page
nayy kablo.png

0,6/1 KV NAYY (YAVV)ALÜMİNYUM İLETKENLİ KABLO 

bottom of page